Best Practice

מדוע אתם צריכים לבחור בנו ?

משום שפיתחנו ב we-co  מתודולוגיה וטכנולוגיה ייחודיות וייעודיות אשר מאפשרות לנו להציע לכם את השירות המקצועי ביותר, בזמן המהיר ביותר ובמחיר הטוב ביותר. 

בנוסף ואף חשוב מכך, כפי שאתם כבר יודעים, הנגשת מידע אינם מתייחסת אך ורק לאספקט הטכנולוגי אלא גם לאספקט המהותי ולעיתים אף לשילוב של שני הנושאים (למשל בעת הטיפול בהנגשת מידע טבלאי חשבונאי והצגתו בהתאם לדרישות התקן הנגישות והתקן החשבונאי).
ולכן יש חשיבות מכרעת לבקיאות של הגורם המנגיש לא רק בתחום הטכנולוגי אלא גם בעולמות התוכן של המידע המונגש.
אנחנו נעמיד לרשותכם מומחי הנגשה עם ניסיון רב שנים בעריכת והפקת דוחות,מצגות,ניירות עמדה ועוד אשר מביאים איתם Best Practice במגוון תחומים – כספים,רכש,משפט ועוד.

 

0 Shares