סקר נגישות מסמכים

מדוע נדרש לבצע סקר נגישות מסמכים ?

בחינת המצב הקיים ואפיון צרכי הארגון מהווים בסיס הכרחי לביצוע מוצלח של כל פרויקט ובכלל זה גם של תהליך הנגשת מסמכים.

במסגרת זו, נדרש לבחון את מאפייני הקבצים אותם נדרש להגיש. ובראש ובראשונה, נדרש למפות ולאפיין את  סוג המסמכים לפי החלוקה הנושאית הבאה:

מהי אוכלוסיית ההנגשה?

האם מסמכים לצרכים חיצוניים או גם מסמכים המשמשים את עובדי החברה במסגרת האפליקציות ואתרי האינטרא-נט?

אופן השימוש במידע:

למשל טפסים המיועדים להזנת מידע של המשתמש לעומת מסמכים אינפורמטיביים אשר אינם מחייבים הזנת מידע

מורכבות המידע :

הנגשת מידע מתייחסת לא רק לפן הטכנולוגי אשר נועד לאפשר לכלל האוכלוסייה את הגישה למידע אלא גם לפשט ולהציג את המידע באופן הבאיר והברור ביותר.

זמינות המידע: 

באיזה תדירות המידע מפורסם? האם יכולים המשתמשים לקבל עדכונים שוטפים בדבר פרסום מידע באתר ?

מי קהל היעד ?

למי מופנה המידע? מי צפוי לצרוך אותו?

מי הוא יוצר התוכן ?

האם מדובר בקבוצה גדולה של יצרני תוכן או שמדובר בגורם בודד?

מהם התוצרים של הסקר ?

לאחר שביצענו את ההבחנה הנ"ל,  נבדוק את המסמכים המועלים באתר ונבחן אותם לאור המאפיינים  הללו.  נסקור את תוצאות בדיקות הנגישות ונעמוד על סוגי שגיאות בן במישור ה"צורה" והן במישור ה"תוכן" .

תוצאות הסקר יכללו פירוט מלא של המסמכים והקבצים באתר שלכם, כאשר כל מסמך ומסמך יעבור בדיקת נגישות מלאה בכדי לבדוק את התאמתו להנחיות ה WACG 2.0  והתקן הישראלי וכמובן בכדי לאפשר את הנגשת המידע לכלל האוכלוסיה.

במסגרת זאת תקבלו מיפוי מלא של השגיאות ברמת המסמך והאתר כולו.

התוצר הסופי של הסקר יהיה דוח מפורט הכולל את מיפוי השגיאות השונות וניתוח אנליטי של המצב הקיים, מסמך זה יאפשר לארגון לייצר תכנית עבודה מסודרת אשר תאפשר לו להטמיע את השינויים הנדרשים תוך עמידה מלאה בכל דרישות התקן .

לאחר מיפוי השגיאות תינתנה המלצות כיצד לטפל בשגיאות באמצעות הקניית כלים או שירותים לייצרני התוכן בארגון.

0 Shares