אוגוסט 2016 07
תקציר הנחיות הנגישות בחלוקה לפי רמות
Posted By : admin

המלצות להנגשת תכני אתרי אינטרנט 2.0 (WCAG) מכסה טווח הנחיות רחב ליצירת תכני רשת נגישים יותר. ציות לקווים מנחים אלו יאפשר גישה לתכנים עבור מגוון רחב יותר של אנשים בעלי מוגבלויות, כולל עיוורון ומוגבלות ראייה,

מאי 2016 16
הנגשת תכנים באינטרנט או מה זה WACG?
Posted By : admin

WACG  או Web Content Accessibility Guidelines זה בעצם הקו המנחה שהתווה ארגון (W3C (The World Wide Web Consortium , קונצריום בינלאומי אשר מהווה כ"אורים ותומים" בכל הקשור לתקני כתיבת ופיתוח רשת האינטרנט ושם לעצמו למטרה להביא

אפריל 2016 03
למה נדרש להנגיש את המידע באינטרנט
Posted By : admin

בעידן שבו רוב המידע זמין ברשת, כמעט כל אחד יכול לענות על כל .שאלה ברגע, באמצעות ביצוע חיפוש פשוט ברשת קרוב ל- 300,000,000 אנשים בעולם וכ- 27,000 אנשים בישראל, הם בעלי לקויות ראייה, בדרגות שונות, אשר נדרשים להתמודד